Cookies er nødvendige for at få Zaplo.dk til at fungere, så du kan få en god oplevelse.

Klik venligst OK for at fjerne denne meddelelse.

Privatlivspolitik

Hvorfor indhenter I mine data?

Vi indhenter dine personoplysninger, så du kan benytte vores service, for at forbedre vores produkter og vores service, til at sende notifikationer, tilbud og markedsføring, til at beskytte vores og eventuelt tredjeparts rettigheder og interesser, og for at følge til enhver tid gældende lovgivning. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 1 nedefor.

Hvordan indhenter I mine data?

Vi indhenter dine data, når du oplyser dem til os, når du benytter vores produkter eller hjemmesider, gennem cookies og lignende teknologi, endvidere indhenter vi også data fra tredjeparter. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 2 nedefor.

Hvilke data indhenter I om mig?

Vi indhenter oplysninger om: navn, CPR-nummer, fødselsdato, køn, adresse, e-mail, telefonnummer, ansættelsesstatus, arbejdsgivers navn, IP-adresse, identifikation af enhed, lokation samt finansielle og betaling-oplysninger, herunder oplysninger om dine forpligtelser. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 3 nedefor.

Videregiver I mine data?

Vi videregiver dine data for at, forbedre vores service, udvikle nye services, foretage kreditvurdering og risikovurdering, som led i inkassoaktiviteter, og såfremt vi sælger hele eller dele af vores forretning samt for at følge til enhver tid gældende lovgivning. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 4 nedefor.

Hvilke rettigheder har jeg over mine egne data?

Du har retten til i) at anmode om indsigt, rettelse eller sletning af dine personlige data, der ikke længere er nødvendige, ii) at modsætte dig behandling af personoplysninger, og iii) at anmode om dataportabilitet. Du har også retten til at fremsende en klage over behandlingen af dine data til datatilsynet. Endvidere kan du fravælge markedsføring og specielle behandlinger af din data. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 5 nedefor.

Foretager I automatiske beslutninger om mig?

Vi foretager automatiske beslutninger, da:

 • Det giver mulighed for større konsistens og retfærdighed i beslutningsprocessen (det hjælper med at reducere potentielle menneskelige fejl og/eller diskrimination)
 • Det reducerer risikoen for, at kunderne ikke opfylder lånets tilbagebetalinger
 • Det muliggør beslutninger inden for en kortere tidsramme end en menneskelig beslutningsproces og forbedrer effektiviteten af processen.

For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 6 nedefor.

Hvad er konsekvensen af behandlingen?

Formålet med behandlingen af dine data, er at fastslå dine kreditværdighed såvel som en risikovurdering. Behandlingen bliver foretaget for at fastslå om det ansøgte lån skal accepteres eller afvises, elle rom der skal tilbydes et lavere beløb end det adspurgte. For en uddybende forklaring, se venligst afsnit 7 nedefor.

Privatlivspolitik

4finance respekterer dit privatliv og er forpligtet til at opretholde dine rettigheder til retsmæssig behandling og beskyttelse af personlige data. Vores privatlivspolitik giver dig en nøje forklaring vedrørende dine personlige data, som vi har fået, og data, som vi kan indhente fra dig

Vi garanterer, at vi beskytter de oplysninger vi indhenter.

Denne privatlivspolitik opdateres fra tid til anden; du tilrådes derfor at orientere dig på denne side, om eventuelle opdateringer. Såfremt der foretages materielle ændringer, vil vi give dig besked på vores hjemmeside, inden ændringerne træder i kraft. Privatlivspolitikken blev senest ændret den: 24/05/2018. Eventuelle ældre udgaver af privatlivspolitikken kan findes i vores arkiv

1. Hvorfor indhenter I mine data?

Vi behandler dine personoplysninger, så du kan benytte vores service (i henhold til din låneaftale), til at behandle din ansøgning (herunder til at verificere din identitet) inden låneaftalen indgås.

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, når det er nødvendigt, for at:

 • Overholde vores forpligtelser (for eksempel at overholde rapporteringsforpligtelser til myndigheder),
 • Identificere og undgå svindel, hvidvaskning af penge, terrorfinansiering eller andre kriminelle handlinger,
 • Forfølge vores legitime interesser, herunder i tilknytning til i) administrationen af din låneaftale, herunder at søge tilbagebetaling af udestående beløb, for at informere dig om eventuelle ændringer i vores produkter eller services, ii) for at forbedre vores produkter eller services, og for at teste, opdatere og implementere nye teknologier vedrørende identifikation, risiko og vurderinger af kreditværdighed, forebyggelse af bedrageri, hvidvaskning af penge samt terrorfinansiering, iii) for at forebygge kriminelle aktiviteter iv) til statistiske og markedsanalyseformål, til at måle eller forstå den effektive virkning af vores reklamer til dig og andre, og til at levere relevant markedsføring til dig, v) ved salg af hele eller del af virksomheden samt omorganisering, og vi) til at administrere og forbedre vores websider, holde dem sikre og sørge for, at deres indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig på din enhed, forudsat at de oplyste interesser overstiger hensynet til dig og dine rettigheder.

I enkelte tilfælde vil vi behandle personoplysninger relateret til kriminelle aktiviteter og afsagte domme, når dette er autoriseret af EU eller dansk lovgivning, og hvor vi har modtaget specifikt samtykke hertil.

Endvidere kan der forekomme behandling af særlige kategorier af personoplysninger (f.eks. oplysninger om helbredsmæssige forhold)

Konsekvensen ved at vi ikke kan behandle dine persondata, er at du ikke vil have mulighed for at benytte vores produkter eller services.

2. Hvordan indhenter I mine data?

Vi indhenter dine oplysninger på tre måder:

 • Oplysninger du giver os, via låneansøgningen, vores hjemmeside, sociale medier, post,e-mail, telefon, chat eller andre medier eller tjenester;
 • Automatisk indhentede oplysninger, når du benytter vores hjemmeside eller produkter,og
 • Oplysninger fra tredjepart, f.eks. kreditbureauer, kreditregistre eller andre associerede koncernselskaber eller partnere..

De oplysninger vi indhenter automatisk, omfatter blandt andet cookies og tilsvarende teknologi. Du kan læse mere herom i vores Cookie politik.

3. Hvilke data indhenter I om mig?

Oplysninger du giver os

 • Når du registrerer dig på vores webside, bruger vores webside eller mobilapplikationer, udfylder formularer eller ansøger om låneprodukter eller andet produkt eller anden tjeneste, som vi tilbyder på vores webside, eller på anden måde, hvor vi gør den tilgængelig.
 • Når du rapporterer et problem eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter eller ydelser.
 • Når du deltager i diskussionsrum, kommenterer på vores blog eller bruger andre sociale mediefunktioner på vore webside, i markedsføring eller undersøgelser, andre aktiviteter, der udføres via websiden.
 • Når du deltager i en konkurrence, promotion eller undersøgelse på nogen måde, herunder hos vores partnere og på sociale medier.
 • Hvis du er i kontakt med os af andre årsager – herunder via vores webside, e-mail, telefon, chat eller andet medie eller anden tjeneste.

De oplysninger, du giver os, omfatter: navn, id-nummer (CPR), adresse, e-mailadresse og telefonnummer, fødselsdato, køn, antal af mindreårige børn, ansættelsesstatus, arbejdsgivers navn, arbejdstelefonnummer, månedlig indtægt, finansielle data og kreditkortoplysninger, personlig beskrivelse, stemmeindspilning, foto eller billede, billede på dit id-dokument og øvrige oplysninger, som du vælger at give os.

Vi registrerer og lagrer og kan bruge de oplysninger, du giver os på de måder, som er angivet ovenfor. Vi optager også vores telefoniske kommunikation, for at verificere de aftaler der er indgået samt til træningsformål.

Automatisk indhentede oplysninger

Hvad angår hvert af dine besøg på websiden eller din brug af vores mobilapplikation kan vi automatisk indhente følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger, herunder internetprotokollen (ip)-adressen og internetudbyderen, som anvendes til at oprette forbindelse fra din computer til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstillinger, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform, skærmopløsning, lokation samt skriftindstillinger;
 • Oplysninger om dit besøg, herunder den fulde Uniform Resource Locators (url) clickstream til, gennem og fra websiden (herunder data og tid); produkter du tidligere har søgt efter, eventuelle filer du har åbnet gennem vores side (HTML sider, grafik, osv.) sidens svartider, downloadfejl, længden for besøg på visse sider, oplysninger om adfærd på siden (f.eks. scrolling, klik og mouseovers) og metoder, som bruges til at bladre væk fra siden og telefonnumre, som bruges til at ringe til vores kundeservicenummer.

For yderligere information, se venligst afsnittet "Hvordan indhenter I mine data?"

Oplysninger fra tredjepart

Vi anmoder om oplysninger om dig, fra tredjepart, for eksempel vores koncernselskaber eller kreditbureauer/kreditregistre. Vi gør dette i overensstemmelse med til enhver tid gældende datalovgivning, og hvor det er nødvendig vil vi anmode om dit samtykke forinden en sådan anmodning.

 • under et forløb med en ansøgning, som du udfylder for et lån eller et lignende produkt, kan vi:
  • søge oplysninger om dig, din kreditværdighed, din økonomi, tidligere og nuværende hæftelser,
  • ansættelsesposition fra relevante registre (herunder registre med oplysninger om indkomst, kredithistorik, adresse, bedrageri, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og politisk udsatte personer), kreditoplysningsbureauer, bureauer, finansielle institutioner, andre af vores koncernselskaber og andre tredjeparter samt offentlige registre.
  • modtage oplysninger, som du har givet vores forretningspartnere, når du ansøger om ydelser;
  • modtage oplysninger fra banker, finansielle- eller betalingsinstitutioner vedrørende dine betalinger til os.
 • fra andre af vores koncernselskaber og forretningspartnere, som vi samarbejder med vedrørende konkurrencer, promoveringer og undersøgelser, som du deltager i;
 • fra forretningspartnere i tekniske, betalings- og leveringstjenester, reklamenetværk, analyseudbydere, søgeinformationsudbydere, når de leverer tjenesteydelser til os;
 • i alle andre tilfælde, når du har indvilliget i videregivelse af data til os.

Hvor længe lagrer I mine data?

Vi vil lagre dine oplysninger i en periode efter dit aftaleforhold er ophørt hos os, dette gøres for at sikre vores juridiske interesser ved eventuelle uoverensstemmelser, og for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. Vi opbevarer dog, typisk, ikke dine oplysninger længere end hvad der anses for rimeligt nødvendigt i forhold til det formål oplysninger indhentes, generelt for at opfylde vores juridiske interesse eller som krævet i henhold til enhver tid gældende lovgivning.

4. Videregiver I mine data?

Vi forbeholder os retten til at videregive dine oplysninger til vores koncernselskaber, til intern administrative formål.

Endvidere kan vi videregive dine oplysninger til vores koncernselskaber og udvalgte tredjeparter for at opretholde vores kontraktuelle forpligtelser med dig samt andre formål beskrevet i nærværende politik:

 • Som leverer services på vores vegne, til at identificere og godkende dig;
 • Som bistår med vores forretningsaktiviteter, såsom hjemmeside hosting og udvikling, risikovurdering og bekæmpelse af svig, kundeservice og inkasso aktiviteter, bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, analyse om brugen af vores services og assistance ved markedsføringsaktiviteter;
 • For at tilbyde og udbyde services samt udvikling af nye services;
 • Til enhver tid, når vi i retlig henseende påbydes at videregive oplysninger om din brug af vores ydelser og dine besøg på vores websider, for eksempel for at overholde loven og retslige procedurer, når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, forebygge og undersøge bedrageri eller reagere på anmodninger fra myndigheder;
 • For at påvise, undersøge og forebygge bedrageri og hjælpe med beskyttelse mod bedrageri for at reducere kreditrisici;
 • For at påvise, undersøge og forebygge hvidvaskning af penge og aktiviteter til finansiering af terrorisme;
 • Vi kan dele dine personlige oplysninger med udbydere af lignende tjenesteydelser som for eksempel lånefirmaer og kreditfirmaer samt kreditbureauer, relevante nationale myndigheder og ikke-statslige organisationer og andre tredjeparter for at kunne tilsikre en fuld vurdering af din betalingsdygtighed;
 • Ved behandling og indhentning af automatiske overførsler eller andre betalinger, som er skyldige fra dig i henhold til låneaftalen, kan vi også dele dine personlige data med tredjepartsudbydere af betalingsløsninger;
 • I tilfælde af din misligholdelse eller manglende opfyldelse af dine forpligtelser kan vi overføre data om din udestående gæld til autoriserede, udenretslige inkassofirmaer samt udbydere af juridisk bistand.
 • Vi kan dele dine oplysninger med analyse og søge optimerings udbydere, der assisterer os i forbedringen og optimeringen af vores hjemmeside;
 • Frasalg af dele af eller hele vores forretning, eller overdragelse af dine forpligtelser til tredjemand, kan resulterer i at dine data ligeledes videregives;
 • For andre formål nævnt i afsnittet "hvorfor indhenter i mine data?"

Ved overførsel af data er vi forpligtede til at sikre, at datamodtageren følger de samme sikkerhedsforanstaltninger for lagring og behandling af personlige data, som vi gør.

Dine personlige data vil blive behandlet, opbevaret og videregivet til tredjeparter i overensstemmelse med nærværende politik, aftalen mellem dig og os samt de samtykker du giver fra tid til anden.

Lokationer uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (”EØS”) som ikke har den samme eller lignende beskyttelse af personoplysninger som landende i EØS – for eksempel USA - vil blive brugt til behandling af data (inklusiv opbevaring), som vi indhenter om dig. De oplysninger, vi deler uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde, kan deles med vores tjenesteudbydere. De indeholder processer som behandling af betalinger, dataanalyser (herunder bedrageri, risiko og kreditvurderinger), indhentning af oplysninger ved brug af vores websider og tjenester, til reklameformål (herunder reklamer baseret på adfærd) eller tilbud om support til dine tjeneste- eller produktbehov

Vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre sikkerheden for dine personlige data i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende retsakter. Vi benytter for eksempel i) aftaler udviklet af Europa-Kommissionen ii) og overfører data til modtagere der har tilsluttet sig EU-US Privacy shield programmet.

5. Hvilke rettigheder har jeg over min egne data?

Du har følgende rettigheder:

 • Du har retten til at få indsigt i dine egne data
 • Du har retten til at få udleveret en kopi af de data vi behandler om dig, i et struktureret og maskinlæsbart format (data portabilitet)
 • Du har retten til at få slettet dine data (retten til at blive glemt)
 • Du har retten til at modsætte dig behandling af dine data og til at indskrænke behandlingen af dine data, herunder
  • Har du en ubetinget ret, til at fravælge direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine data, foregår på baggrund af et samtykke, har du retten til, til enhver tid, at tilbagekalde dit samtykke. En sådan tilbagekaldelse vil ikke påvirke den retmæssige behandling der er foregået inden du tilbagekaldte samtykket. Dit samtykke kan tilbagekaldes på din profil på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på privacy@4finance.com. Endvidere kan du tilbagekalde dit markedsførings-samtykke nederst i hver e-mail du modtager fra os.
 • Du har retten til at anmode om at vi retter eller indskrænker behandlingen af visse oplysninger om dig.
 • Du kan altid fremsende en klage til Datatilsynet, såfremt vores behandling af dine data ikke lever op til gældende lovgivning.

Ovenstående rettigheder, kan udøves ved at fremsende nedenstående formularer til os:

Formular til udøvelse af retten til indsigt

Formular til Dataportabilitet

Formular til udøvelse af retten til at få slettet personoplysninger

For at udøve dine rettigheder til at rette data, indskrænke behandlingen data eller indskrænke behandlingen af dine data bedes du sende en anmodning til privacy@4finance.com.

Der kan være betingelser, der umuliggør at vi imødekommer dine anmodninger, såsom hvis vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en periode i henhold til lovgivning, såsom hvidvaskningslovgivning, skattelovgivning eller forbrugerbeskyttelsesregler.

6. Foretager I automatiske beslutninger om mig?

Automatiske beslutninger er evnen til at træffe beslutninger ved teknologiske midler uden menneskelig inddragelse. Vi bruger automatiske beslutninger fordi det:

 • Giver mulighed for større konsistens

Automatiske beslutninger kan baseres på enhver type data, for eksempel:

 • Data, der er oplyst direkte af den registrerede (f.eks. svar på spørgsmål eller spørgeskemaer)
 • Data indhentet om den registrerede (f.eks. lokaliseringsdata)
 • Afledte eller udledte data, som f.eks. en profil af den registrerede (f.eks. kreditscore)

Afgørelser der ikke er helt automatiske, kan omfatte menneskelig indgriben. For eksempel, inden vi giver et lån, vil vi overveje låntagers kreditscore, muligvis med yderligere indgriben udført af vores medarbejdere, før enhver beslutning.

Vi udfører automatiske beslutninger for at indgå i den aftale der anmodes om af en låneansøger.

7. Hvad er konsekvensen af behandlingen?

For at bearbejde din ansøgning så hurtigt som muligt, foretager vi en automatisk kreditvurdering og risikovurdering, for at fastslå det videre forløb af din ansøgning om kredit eller forhøjelse af dit kreditbeløb.

Såfremt vi ikke modtager dine betalinger som aftalt, vil vi benytte tredjeparter til inddrivelse. Dine data vil i den forbindelse blive delt med dem til dette formål.

8. Hvilke ændringer har I foretaget?

Vi gennemser og opdaterer denne politik fra tid til anden. Datoen for den seneste opdatering vil fremgå i nærværende politik. Såfremt vi har ændret politikken signifikant, vil sådanne ændringer fremhæves og vi vil forsøge at give dig besked herom, når det er muligt. Endvidere kan du til enhver tid se tidligere versioner af denne politik i vores arkiv.

Vi har foretaget følgende ændringer:

 • Opdateret afsnittet om hvorfor vi indhenter din data
 • Opdateret informationer om hvordan du udøver dine rettigheder
 • Tilføjer mere information om automatiske beslutninger

Vores arkiv over tidligere versioner kan findes her.

9. Hvordan kan I kontaktes?

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, anmodninger eller kommentarer, som du måtte have til vores privatlivspolitik eller hvordan vi behandler dine data. Vi vil altid gerne have henvendelser vedrørende behandlingen af personoplysninger via:

E-mailadressen privacy@4finance.com.

Du kan også kontakte os, ved at sende et brev til:

4finance ApS Vesterbrogade 1L, 4. 1620 København

4finance ApS CVR-nr. 32557864, adresse: Vesterbrogade 1L, 4. 1620 København (herefter – “4finance ApS” og/eller “vi”) kontrollerer behandlingen af personlige data som følge af brug af denne webside og vores tjenesteydelser.

Vores koncernselskaber, som er nævnt i nærværende privatlivspolitik, betyder 4finance Group S.A. (indregistreret i Luxembourg, registreringsnr.: B 195643, adresse: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg) og virksomheder, som den direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer, herunder:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Letland
 • SIA “4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Letland
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Letland og dens afdelinger inden for den Europæiske Union
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 • Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, ES-10111 Tallinn Estonia, Estland og selskaber under dens kontrol eller ejerskab enten direkte eller indirekte
 • TBIF Financial Services B.V., Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Holland, og selskaber under dens kontrol eller ejerskab enten direkte eller indirekte.

Besøg venligst https://www.4finance.com for yderligere oplysninger om vores tilknyttede koncernselskaber.

10. Er der andet jeg behøver at vide?

Der kan forekomme tredjepartslinks på vores webside. Disse tredjepartslinks har deres egne privatlivspolitikker. Hvis du besøger disse tredjeparter, er du omfattet af deres privatlivspolitikker.