Kviklån under ordnede vilkår


tom lomme

Markedet for kviklån er i kraftig vækst. Fra 2010 til 2013 steg det samlede udlånsbeløb fra 37 mio. kr. til over 300 mio. kr. En undersøgelse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at tendensen fortsætter. Som udbyder af kviklån i Danmark skal man følge en række love, der alle beskytter forbrugeren. Der skal bl.a. foretages en individuel kreditvurdering m.m.

Kviklån under ordnede vilkår

Kviklån er lån på mellem 1.000 og 20.000 kr., der kan optages hurtigt, og hvor tilbagebetalingstiden typisk er på 1 til 2 måneder. Kviklån, også kendt som sms kviklån, er i løbet af det seneste årti blevet mere og mere populært, og især unge mennesker foretrækker lånetypen. En analyse foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at mens der i 2010 var 20.384 udstedte kviklån til 7.420 forbrugere, så var antal udstedte lån i 2013 steget til 118.469 fordelt på 53.741 forbrugere. Det samlede udlånsbeløb er i perioden steget fra 37 mio. kr. til over 300 mio. kr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen estimerer, at populariteten fortsat er stigende.

Der er flere årsager til kviklånets store popularitet. Dels gives lånene på en enkel måde, hvor man kan ansøge via sms eller på internettet, og dels kan kviklån optages uden at stille sikkerhed, så snart man er fyldt 20 år.

Lånemarkedet i Danmark er stramt reguleret, og det er derfor ikke alle, der kan tilbyde kviklån uden sikkerhed via internettet. Som udbyder af kviklån i Danmark er man underlagt en lang række regler og love, heriblandt Kreditaftaleloven, der beskytter forbrugerne i forbindelse med kreditaftaler (læs: lån og køb på kredit/afbetaling). Kreditaftaleloven forpligter bl.a. lånudbyder til både at vurdere forbrugerens kreditværdighed og oplyse forbrugeren om de forskellige elementer i lånet og låneaftalen. Foruden Kreditaftaleloven, skal låneudbyder ved fjernsalg (internet o. lign.) også opfylde bestemmelserne i Forbrugeraftalelovens § 14.

Gennemsigtighed og fleksible aftaler
Zaplo.dk udbyder forbrugslån på det danske marked under ordnede vilkår med fokus på kortere bindingsperioder, gennemsigtighed og fleksible aftaler. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at den eneste omkostning ved stiftelse af lånet er renten, og at låntager altid kan afdrage mere på lånet, så det hurtigere er tilbagebetalt. Lån optages nemt på Zaplo.dk med personlig NemID, og man kan afbetale lånet, som man vil, enten via mobilen, kreditkortet eller netbank.

 

Kilder:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Zaplo.dk

11.11.2016